Wykonujemy wszelkiego rodzaju usługi:

 • wykopy fundamentowe,
 • wykopy pod wodociągi, kanalizacje,
  linie energetyczne i gazowe,
 • wykopy melioracyjne,
 • wykopy pod odwadnianie i nawadnianie terenu,
 • wyrywanie korzeni, drzew,
 • przygotowanie terenu pod budowę, niwelacja i kształtowanie,
 • przygotowanie terenu pod ogrody i trawniki,
 • załadunek ziemi i gruzu,
 • odśnieżanie parkingów i posesji.

logotyp